Мовою цифр: рівень вакцинації та захворюваність в Україні

Показник охоплення щепленнями для профілактики вакцинокерованих інфекцій в Україні знижується, а захворюваність на деякі вже почала зростати.

Про це свідчать дані Звіту Рахункової палати про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених на виконання завдань і заходів Загальнодержавної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб.

Так, показник охоплення щепленнями проти туберкульозу у 2015 році порівняно з 2009 роком знизився з 88,5 до 29,6%, кашлюку, дифтерії, правця – з 77,2 до 26,7%., гепатиту В – з 49,5 до 23,1%, гемофільної інфекції – з 73,1 до 39,1%, кору, паротиту і краснухи – з 81,2 до 53,4% та поліомієліту – з 79,6 до 70,3%. Разом з тим, за висновками фахівців ДУ “Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського НАМН України”, поступове накопичення невакцинованого населення призведе до втрати контролю за епідемічним процесом усіх інфекцій та переходу їх із керованих у некеровані.

За даними державної статистичної звітності, захворюваність на кір, без урахування спалаху в 2011–2012 роках, у 2015 році порівняно з 2009 роком збільшилась у 4 рази та становила 0,24 випадку на 100 тис. населення. Захворюваність на епідемічний паротит та краснуху зменшилася відповідно у 3,2 і 10,7 рази, проте у 2015 році зареєстровано 1,07 і 0,58 таких випадків на 100 тис. населення. Захворюваність на кашлюк у 2015 році порівняно з 2009 роком збільшилася майже у 2 рази та з 2014 роком – 1,7 рази і становила 5,65 випадку на 100 тис. населення.

На тлі тривалого низького рівня охоплення щепленням і зменшення загальної кількості випадків захворювання на краснуху та паротит, має місце збільшення захворюваності на краснуху дітей віком 1–9 років з 26% у 2010 році до 57% у 2015 році та на епідемічний паротит дітей віком 10–17 років у 2015 році порівняно з попереднім роком з 31 до 36% (дані Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського НАМН України). В той же час, Календарем профілактичних щеплень в Україні, затвердженим наказом від 16.09.2011 № 595, не передбачено проведення ревакцинації проти краснухи та епідпаротиту відповідно дівчат та юнаків у віці 15 років.

Дані щодо кількості випадків захворюваності по Україні в абсолютних показниках та на 100 тис. населення за 2009–2015 роки наведені в табл. 1.

захворюванысть корем, паротитом та краснухою

Крім того, протягом 2011–2014 років мали місце випадки захворюваності на вроджену краснуху, які відповідно становили 0,42, 0,61, 0,83 і 0,96 випадку на 100 тис. новонароджених. На тлі загальної захворюваності на інфекційні хвороби спостерігається їх зростання переважно серед дітей віком 0-9 років. Високий рівень захворюваності на кашлюк спостерігається серед дітей до 1 року, що призводить до ускладнень у вигляді пневмоній, захворювань нервової системи і зупинки дихання.

Нагадаємо, саме низький рівень охоплення вакцинацією (лише 14% серед дітей до 1 року) став причиною спалаху полімієліту в Україні влітку 2015 року.

Вам також буде цікаво:

Залишити відповідь