Резолюція круглого столу “Стратегія розвитку імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб”

 

23 грудня 2019 року в м. Києві відбувся круглий стіл, присвячений питанням імунопрофілактики.

У заході взяли участь: Зоряна Скалецька, міністр охорони здоров’я; Лада Булах, член комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, Голова підкомітету з питань забезпечення епідемічної безпеки, боротьби із ВІЛ/СНІД; Ольга Стефанишина – член комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування; Андрій Скіпальський, генеральний директор Директорату громадського здоров’я; Ігор Кузін, в.о.генерального Директора Центру громадського здоров’я МОЗ України; Олена Лукашевич, директор Київського міського центру громадського здоров’я; Др. Вусала Аллахвердієва, технічний спеціаліст, програма “Захворювання, що попереджаються вакцинацією та імунізація”, Бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (WHO) в Україні; Андрій Славуцький, керівник програми з питань здоров’я, харчування та ВІЛ/СНІД Дитячого Фонду Організації Об’єднаних Націй (UNICEF) в Україні; Умід Шарапов, доктор медичних наук, епідеміолог відділу глобальної імунізації Центру глобального здоров’я та Центру з контролю та профілактики захворювань, Атланта, США; Микола Поліщук, професор, в.о. президента Товариства Червоного Хреста України; Сергій Завадський, представник Ротарі Інтернешнл, Паст-Губернатор Дистрикту 2232 (Україна-Білорусь), голова ротарійського Національного комітету Поліо Плюс в Україні; Алла Волоха, професор, доктор медичних наук, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології НМАПО імені П. Л. Шупика; Марина Маменко, доктор медичних наук, декан педіатричного факультету НМПАО імені П.Л. Шупика, голова правління Української Академії Педіатричних спеціальностей; Юрій Степановський, кандидат медичних наук, доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології НМАПО імені П. Л. Шупика, виконавчий директор Всеукраїнської асоціації дитячої імунології; Віктор Ляшко, експерт за напрямком розбудови системи громадського здоров’я проектного офісу реформ Міністерства охорони здоров’я України; Світлана Неринова – начальник відділу дошкільної освіти директорату дошкільної та шкільної освіти МОН; Олена Ішутіна, головний спеціаліст директорату дошкільної та шкільної освіти МОН; Тимофій Бадіков, виконавчий директор ГО “Батьки за вакцинацию”, представник Об’єднання “Коаліція за вакцинацію”.

Учасники круглого столу з питань імунопрофілактики,

досягли згоди щодо наступних кроків:

Для підтримки пріоритету, покращення координації та співробітництва в рамках виконання Стратегії розвитку імунізації та Плану:

 1. Всім учасникам докласти максимум зусиль для досягнення цілей, визначених в Стратегії розвитку імунопрофілактики.
 2. Уряду забезпечити 100% фінансування на забезпечення потреби в профілактичних щепленнях та у забезпеченні заходів з імунопрофілактики.
 3. Забезпечити всеохоплюючий доступ населення до ефективних, безпечних та економічно обгрунтованих заходів з імунопрофілактики.
 4. Сприяти розвитку регіональних центрів громадського здоров’я та створення у їх складі відділів імунізації з метою забезпечення необхідного управлінського та технічного потенціалу для реалізації національної Стратегії розвитку імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на місцевому рівні, розробки та затвердження стратегії на регіональному рівні.
 5. Створити механізм координації та налагодження сталої співпраці між органами виконавчої влади, закладами охорони здоров’я, професійними об’єднаннями та представниками громадянського суспільства, залученими до здійснення заходів з імунопрофілактики, а також громадами на місцях.

Для забезпечення необхідного технічного потенціалу для виконання Стратегії розвитку імунізації та Плану:

 1. Рекомендувати Міністерству охорони здоров’я України, Міністерству освіти і науки України, Центру громадського здоров’я МОЗ України:
 • посилити роботу для забезпечення безпечного середовища для дітей в закладах освіти шляхом посилення моніторингу вакцинального статусу дітей і сприяння проведенню заходів з вакцинації серед дітей, нещеплених відповідно до віку;
 • удосконалити освітні програми з питань імунопрофілактики в закладах освіти, що здійснюють підготовку у сфері охорони здоров’я, для розширення і оновлення розділів з імунології та інфекційних хвороб відповідно до сучасної доказової бази і статистичних даних, запровадження підходів до навчання медичних працівників на робочому місці;
 • забезпечити проведення заходів для медичних працівників з метою роз’яснення змін та доповнень до законодавчої бази, що стосується здійснення імунопрофілактики та мотивації щодо їх дотримання;
 • налагодити та підтримувати роботу з освітянами, з метою залучення навчальних закладів до популяризації імунопрофілактики;
 • ініціювати та впровадити інформаційні кампанії з метою поширення інформації про імунопрофілактику та сприяння прихильності до вакцинації населення, використовуючи та масштабуючи досвід громадських та міжнародних організацій, діяльність яких пов’язана з охороною здоров’я. Такими заходами можуть бути тематичні уроки в навчальних закладах, конкурси, флешмоби, зустрічі для батьків, вуличні заходи та інші кейси комунікації з населенням та медичною спільнотою, щодо яких вже є успішний досвід реалізації;
 • створити робочу групу, щодо імплементації, комунікації та підтримки питань імунопрофілактики в eHealth. Забезпечити можливість інтеграції інформаційних рішень у сфері  імунізації в електронну платформу eHealth в Україні, які передбачають такі функціональні компоненти: електронний реєстр щеплень, реєстрація щеплень, отримання вакцинального статусу, можливість оптимізації національного календаря щеплень, реєстрацію відмов та протипоказань, звітування щодо охоплення вакцинацією тощо. Пріоритетність  впровадження напрямку імунопрофілактики в електронній системі охорони здоров’я надасть можливість удосконалити облік використання вакцин і рівнів охоплення щепленнями шляхом покращення якості даних та проведення більш комплексного аналізу статусу та своєчасності охоплення вакцинацією в окремих вікових групах, планової та додаткової імунізації та ефективного розподілу вакцин;
 • позиціонувати та просувати тему вакцинопрофілактики як невід’ємної складової здорового способу життя;
 • для зміцнення інституційної спроможності системи громадського здоров’я на національному та регіональному рівні, в тому числі, для заходів, що передбачають реалізацію Стратегії розвитку імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом проведення імунопрофілактики, на період до 2022 року, заручитися сталою підтримкою міжнародних партнерів, зокрема, фінансовою;
 • рекомендувати МНС та МОЗ розглянути можливість внести зміни в спільний наказ 03.04.2018  № 275/600, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 квітня 2018 р. за № 479/31931 “Про затвердження Інструкції щодо організації взаємодії між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством охорони здоров’я України в разі виникнення надзвичайних ситуацій” відповідно до Стратегії, а саме розробити порядок оперативного реагування на надзвичайні події, що виникли внаслідок спалаху інфекційних захворювань.
 1. Для розвитку імунопрофілактики та захисту населення від вакцинокерованих інфекційних хвороб потрібно удосконалити законодавство. Зокрема, ухвалити та імплементувати Закон України “Про систему громадського здоров’я”, який:
 • визначає імунопрофілактику одним з напрямків проведення епідеміологічного нагляду;
 • зобов’язує державу забезпечувати регулювання та реалізацію відповідних заходів імунопрофілактики, у тому числі профілактичних щеплень відповідно до календаря щеплень;
 • визначає, що медичні працівники, які проводять профілактичні щеплення, повинні мати відповідну підготовку з питань їх проведення та зобов’язані надати об’єктивну інформацію особам, яким проводиться щеплення, або їх законним представникам, про ефективність профілактичних щеплень, ризики для здоров’я від інфекційних хвороб, про можливі несприятливі події після імунізації (НППІ) та рекомендації щодо їх усунення;
 • визначає, що відомості про профілактичні щеплення, НППІ та про відмову від обов’язкових профілактичних щеплень підлягають статистичному обліку і вносяться до відповідних медичних документів. Медичні протипоказання, порядок проведення профілактичних щеплень та реєстрації НППІ встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;
 • передбачає утворення регіональних центрів громадського здоров’я, які на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць здійснюють заходи, спрямовані на зміцнення здоров’я населення, проведення епідеміологічного нагляду, здійснення профілактики хвороб, зокрема, шляхом імунопрофілактики, заходів боротьби з епідеміями та виконання інших завдань в межах реалізації оперативних функцій громадського здоров’я.
 1. Рекомендувати Національній службі здоров’я України запровадити механізм врахування показників охоплення профілактичними щепленнями серед задекларованих пацієнтів в якості індикатора роботи лікарів первинної ланки.
 2. Особливу увагу необхідно приділити взаємодії ЦГЗ та ДП “Електронне здоров’я”, з питання вакцинації як першочергового завдання для електронної системи охорони здоров’я.
 3. Для більш широкого залучення до питань профілактики і імунізації необхідно створити мотиваційні умови (для бізнесу, лікарів, донорів, ГО і інших зацікавлених сторін) для розвитку електронних сервісів та інструментів (в тому числі, персонально для громадянина), що можуть допомогти в популяризації і підтримці імунопрофілактики та забезпечити рівні можливості в отриманні відповідних послуг.
 4. З метою оптимізації реалізації програм імунопрофілактики доцільно спростити механізми отримання вакцин лікарями-ФОП первинної ланки, які співпрацюють з НСЗУ, зокрема, розробити  чіткий алгоритм розподілу вакцин для провайдерів послуг, незалежно від форми власності.
 5. Для збільшення показника охоплення щепленнями серед незадекларованого контингенту населення, доцільно розробити програму, спрямовану на роз’яснення і спрощення доступу цих людей до отримання профілактичних щеплень.

Для забезпечення незалежного моніторингу та оцінки виконання Стратегії розвитку імунізації та Плану:

 1. Забезпечити стале функціонування систем моніторингу та оцінки процесу, ефективності заходів з імунопрофілактики зазначених в рамках виконання Стратегії.
 2. Об’єднати зусилля в напрямку оптимізації і забезпечення сталості функціонування систем моніторингу та оцінки процесу, ефективності заходів з імунопрофілактики, що передбачає:
 • удосконалення систем моніторингу виконання охоплення вакцинацією та епідеміологічного нагляду за інфекційними хворобами, яким можна запобігти вакцинацією;
 • удосконалення процедур щодо виявлення, розслідування, систематичного обліку та звітності, щодо випадків несприятливих подій після імунізації та ефективної комунікації з питань безпеки вакцин для попередження кризи;
 • забезпечення координації між державним і приватним секторами щодо заходів з імунопрофілактики;
 • впровадження в практику планування комунікаційної роботи результатів моніторингу громадської думки щодо імунопрофілактики;
 • забезпечення впровадження моніторингу холодового ланцюга та управління запасами на всіх етапах переміщення медичних імунобіологічних препаратів від підприємства-виробника до споживача.
 1. Підтримати спільний проект Об’єднання “Коаліція за вакцинацію” в підтримку моніторингу кроків імунопрофілактики, спрямованих на впровадження заходів з вакцинації, запропонованих на Глобальному саміті з вакцинації 12 вересня 2019 року в Брюсселі, та досягнення цільових показників охоплення імунопрофілактикою як один з інструментів вимірювання процесу, ефективності заходів з імунопрофілактики.

Круглий стіл з питань імунопрофілактики відбувся за ініціативою бюро ВООЗ в Україні та об’єднання “Коаліція за вакцинацію”.

Виконання зазначених кроків сприяє формуванню та реалізації ефективної державної політики, спрямованої на зміцнення здоров’я, попередження захворювань, продовження активного та працездатного віку та заохочення громадян до здорового способу життя шляхом об’єднаних зусиль усього суспільства.

Вам також буде цікаво: